DRUŽIMO SE KROZ PREDAVANJA U 12. MJESECU…

Dobar dan,

šaljemo vam termine edukacija, i nadamo se da ćete se moći odazvati u velikom broju.
Napominjemo da smo na sjednici Predsjedništva donijeli odluku da će se ubuduće plaćati edukacije, i to članovi UTVK 20 kn, ostali 40 kn (09.12. naravno samo 20kn bez obzira što su dva predavanja)

Petak 09.12. Gradska vijećnica na Korzu

15.30 – 16.30 sati predavanje gosp. Miran “Projekt Lujzijana”
16.30 – 17-00 sati diskusija i pauza
17.00 – 17.45 sati predavanje prof. Bistrovića “Riječke žitnice”
18.00 – 19.00 sati radna sjednica Skupštine UTVK

Molimo članove UTVK koji možda nemaju vremena ili interesa prisustvovati predavanjima da ipak dođu u 18 sati na radnu sjednicu.

Srijeda 14.12. dvorana 3.Maj

RASPORED ZA 14.12.2011.

14.30 sati Zapadni ulaz 3.MAJ ( sa strane stadiona Kantrida) -
obilazak
3.MAJ-a Dorian Kegalj – šef objekta

16,00 – 18,30 sati Zapadni ulaz 3.MAJ – dvorana ( sa strane
stadiona
Kantrida) – predavač g. Petar Trinajstić

Prije predavanja u vremenu od 15,30 do 16 sati, kao i u pauzi
predavanja od
17 do 17,30 sati ispred same dvorane biti ćete u mogućnosti
kupiti kavu ili
sokove. Svatko tko je zainteresiran da u pauzi od 17 do 17,30
sati pojede
sendvič, moći će ga naručiti prije početka predavanja do 16